Αλληλεγγύη
«Σε έναν κόσμο κοινών προκλήσεων, κανένα έθνος δεν μπορεί να πετύχει από μόνο του. Αλλά δουλεύοντας μαζί με κοινό σκοπό, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα ασφαλέστερο, πιο ευήμερο μέλλον για όλους. Η αλληλεγγύη πρέπει να είναι το θεμέλιο για λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο».

Αλληλεγγύη είναι η  ενσωμάτωση, ο βαθμός και το είδος της ενσωμάτωσης, που προβάλεται από μια κοινωνία ή ομάδα με τους ανθρώπους και τους γείτονές τους. Αφορά τις σχέσεις σε μια κοινωνία, με τις οποίες οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους.

Ο όρος χρησιμοποιείται γενικά στην κοινωνιολογία και τις άλλες κοινωνικές επιστήμες.

Αυτό που αποτελεί τη βάση της αλληλεγγύης ποικίλλει ανάμεσα στις κοινωνίες. Στις απλές κοινωνίες μπορεί να βασίζεται κυρίως γύρω από τις συγγένειες και τις κοινές αξίες. Σε πιο πολύπλοκες κοινωνίες υπάρχουν διάφορες θεωρίες, ως προς το τί συμβάλλει σε μια αίσθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης.


Ibn Khaldun

Ο όρος Asabiyyah αναφέρεται στην κοινωνική αλληλεγγύη, με έμφαση στην ενότητα, την ομαδική συνείδηση και την κοινωνική συνοχή, αρχικά σε ένα πλαίσιο «φυλετισμού», αλλά μερικές φορές χρησιμοποιείται για το σύγχρονο εθνικισμό, επίσης. Ο όρος του Ibn Khaldun είναι γενικά αντίστοιχος με την αλληλεγγύη.

Ο Ibn Khaldun υποστηρίζει, ουσιαστικά,  ότι κάθε δυναστεία έχει μέσα της τους σπόρους της δικής της πτώσης. Εξηγεί ότι οι κυρίαρχοι οίκοι τείνουν να αναδύονται στις περιφέρειες των μεγάλων αυτοκρατοριών και χρησιμοποιούν την ενότητα που παρουσιάζεται  σε αυτές τις περιοχές προς όφελός τους, προκειμένου να επιφέρουν μια αλλαγή στην ηγεσία. Καθώς  οι νέοι κυβερνήτες εγκαθίστανται στο κέντρο της αυτοκρατορίας τους, γίνονται ολοένα και πιο χαλαροί και ασχολούνται περισσότερο με τη διατήρηση του τρόπου ζωής τους. Έτσι, μια νέα δυναστεία μπορεί να αναδυθεί στην  περιφέρεια του ελέγχου τους και να πραγματοποιήσει  μια αλλαγή στην ηγεσία, ξεκινώντας τον κύκλο εκ νέου.

Μπορεί να συγκριθεί με την μηχανική αλληλεγγύη του Emile Durkheim, σε αντίθεση με την οργανική αλληλεγγύη που εισηγείται ότι μπορεί να βρεθεί στις σύγχρονες κοινωνίες.


Durkheim

Σύμφωνα με τον Emile Durkheim, οι τύποι της κοινωνικής αλληλεγγύης σχετίζονται με τους τύπους της κοινωνίας. Ο Durkheim εισήγαγε τους όρους «μηχανική» και «οργανική αλληλεγγύη» στο πλαίσιο της θεωρίας του για την ανάπτυξη των κοινωνιών στο έργο του Ο Καταμερισμός της Εργασίας στην Κοινωνία (1893). Σε μια κοινωνία που παρουσιάζει μηχανική αλληλεγγύη, η συνοχή και η ολοκλήρωση της, προέρχεται από την ομοιογένεια των ατόμων-οι άνθρωποι αισθάνονται συνδεδεμένοι μέσα από παρόμοιες εργασίες, εκπαίδευση και θρησκευτική κατάρτιση, και τον τρόπο ζωής. Η μηχανική αλληλεγγύη λειτουργεί κανονικά σε "παραδοσιακές" και μικρής κλίμακας κοινωνίες. Σε απλούστερες κοινωνίες (π.χ. φυλών), η αλληλεγγύη συνήθως βασίζεται σε δεσμούς συγγένειας των οικογενειακών δικτύων. Η οργανική αλληλεγγύη προέρχεται από την αλληλεξάρτηση που προκύπτει από την εξειδίκευση της εργασίας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ανθρώπων-μια ανάπτυξη που παρατηρείται σε "σύγχρονες" και "βιομηχανικές" κοινωνίες. Ορισμός: είναι κοινωνική συνοχή με βάση την εξάρτηση που έχουν τα άτομα μεταξύ τους σε πιο προηγμένες κοινωνίες. Παρά το γεγονός ότι τα άτομα εκτελούν διαφορετικά καθήκοντα και συχνά έχουν διαφορετικές αξίες και ενδιαφέροντα, η τάξη και η αλληλεγγύη της κοινωνίας εξαρτάται από την εξάρτησή τους το ένα από το άλλο, για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων τους. Οργανικά εδώ αναφέρεται στην αλληλεξάρτηση των συστατικών μερών. Έτσι, η κοινωνική αλληλεγγύη διατηρείται σε πιο πολύπλοκες κοινωνίες, μέσα από την αλληλεξάρτηση των συστατικών μερών του (π.χ., οι αγρότες παράγουν την τροφή που θα θρέψει τους εργάτες του εργοστασίου, που παράγουν τα τρακτέρ, που επιτρέπουν στον γεωργό να παράγει την τροφή).

Παραθέσεις

• «Έτσι, η αλληλεγγύη μιας ομάδας είναι συνάρτηση δύο ανεξάρτητων παραγόντων: Πρώτον, η εκτατικοποίηση των συντεχνιακών υποχρεώσεών της, και δεύτερον, ο βαθμός στον οποίο τα μεμονωμένα μέλη πράγματι συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις αυτές Μαζί, αυτoί οι δύο παράγοντες παρέχουν τα καθοριστικά στοιχεία της αλληλεγγύης. Όσο μεγαλύτερη είναι η μέση αναλογία των ιδιωτικών πόρων κάθε μέλους που συμβάλλουν στα συλλογικά άκρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η αλληλεγγύη της ομάδας». - Michael Hechter

• Η διεθνής αλληλεγγύη είναι «όχι μια πράξη φιλανθρωπίας, αλλά μια πράξη ενότητας μεταξύ συμμάχων, που αγωνίζονται σε διαφορετικά εδάφη για τους ίδιους στόχους». - Samora Machel

• «Σε αντίθεση με την αλληλεγγύη, η οποία είναι οριζόντια και λαμβάνει χώρα μεταξύ ίσων, η φιλανθρωπία είναι πάνω-κάτω, ταπεινωτική για όσους τη λαμβάνουν και δέν προκαλεί ποτέ τις έμμεσες σχέσεις εξουσίας».- Eduardo Galeano.

• «Η πιο σημαντική λέξη στη γλώσσα της εργατικής τάξης είναι η αλληλεγγύη». - Harry Bridges

• «Η αλληλεγγύη δέν είναι ζήτημα αλτρουισμού. Η αλληλεγγύη προέρχεται από την αδυναμία να ανεχτούμε την προσβολή προς τη δική μας ακεραιότητα της παθητικής ή ενεργητικής συνεργασίας στην καταπίεση των άλλων, και από την βαθιά αναγνώριση των πιο επεκτατικών συμφερόντων μας. Από την αναγνώριση ότι, είτε μας αρέσει είτε όχι, η απελευθέρωση μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη κάθε άλλου όντος στον πλανήτη, και ότι πολιτικά, πνευματικά, στην καρδιά της καρδιάς μας γνωρίζουμε πως οτιδήποτε άλλο είναι δυσβάσταχτο». - Aurora Levins Morales

• «Η αλληλεγγύη δέν θεωρεί ότι οι αγώνες μας είναι οι ίδιοι αγώνες, ή ότι ο πόνος μας είναι ο ίδιος πόνος, ή ότι η ελπίδα μας είναι για το ίδιο μέλλον. Η αλληλεγγύη περιλαμβάνει δέσμευση και εργασία, καθώς και την αναγνώριση ότι ακόμη και αν δέν έχουμε τα ίδια συναισθήματα, ή τις ίδιες τις ζωές, ή τα ίδια σώματα, ζούμε σε κοινό έδαφος». - Sara Ahmed

• «Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί, εντελώς μόνος του. Κάθε άνθρωπος είναι ένα κομμάτι της ηπείρου, ένα μέρος του συνόλου. Εάν ένας σβώλος από χώμα παρασυρόταν από τη θάλασσα, η Ευρώπη γίνεται μικρότερη, σαν να ήταν ένα ακρωτήριο, ή να ήταν ένα αρχοντικό του φίλου σου ή το δικό σου: ο θάνατος οποιουδήποτε ανθρώπου με μειώνει, επειδή ανήκω στην  ανθρωπότητα, και ως εκ τούτου μήν στείλεις ποτέ για να μάθεις για ποιόν χτυπάει η καμπάνα, χτυπάει για σένα. Ούτε μπορούμε να το αποκαλέσουμε αυτό επαιτεία της δυστυχίας, ή δανεισμό της δυστυχίας, σαν να μήν ήμασταν αρκετά δυστυχείς από μόνοι μας, αλλά πρέπει να φέρουμε κι από το διπλανό σπίτι, παίρνοντας πάνω μας τη δυστυχία των γειτόνων μας. Πραγματικά θα ήταν μια πλεονεξία που αξίζει να συγγχωρεθεί αν το κάναμε , γιατί η θλίψη είναι ένας θησαυρός, και σπανίως ένας άνθρωπος έχει αρκετή από αυτή. Κανένας άνθρωπος δέν έχει αρκετή οδύνη χωρίς να έχει ωριμάσει και να έχει γίνει κατάλληλος για το Θεό από αυτήν. Εάν ένας άντρας μεταφέρει θησαυρό πολύτιμων μετάλλων, ή μια σφήνα χρυσού, και δέν τα έχει μετατρέψει σε τρέχοντα χρήματα, ο θησαυρός του δέν θα τον καλύψει καθώς ταξιδεύει. Το βάσανό του είναι ο θησαυρός του από τη φύση του, αλλά δεν είναι σημερινά χρήματα για να χρησιμοποιηθούν, εκτός αν μας πηγαίνει όλο και πιο κοντά στο σπίτι μας, στον ουρανό. ‘Ενας άλλος άνθρωπος μπορεί να είναι πάρα πολύ άρρωστος, ετοιμοθάνατος, και αυτή η οδύνη μπορεί να βρίσκεται στα σπλάχνα του, όπως ο χρυσός σε ένα ορυχείο, και να μήν έχει καμία χρησιμότητα γι 'αυτόν. Αλλά αυτή η καμπάνα, που μου λέει για τον πόνο του , ξεθάβει και δίνει σε μένα αυτό το χρυσάφι : αν με τη συνειδητοποίηση του κινδύνου του άλλου φέρω και τον δικό μου σε ενατένιση, και έτσι να εξασφαλιστώ και ο ίδιος, καταφεύγοντας στο Θεό μου, ο οποίος είναι η μοναδική μας ασφάλεια». - John Donne, Διαλογισμός XVII.


ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Μ.Κ.Ο. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ταυτοτήτα
H Mη Kυβερνητική Oργάνωση «Αλληλεγγύη» ιδρύθηκε το 2002 με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου, με σκοπό την υποστήριξη των κοινωνικά αδύναμων ομάδων ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκεύματος.

Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που συγκροτείται από δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου: το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

H ομάδα της «Αλληλεγγύης» αποτελείται από νέους, κοινωνικά ευαίσθητους ανθρώπους, οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στον ανθρωπιστικό σχεδιασμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είμαστε η «άμεση δράση» του ανθρωπισμού στην Ελλάδα.

Πάντα στην πρώτη γραμμή, με δύναμη, ταχύτητα και αλτρουϊσμό, υλοποιούμε ανθρωπιστικό έργο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η Εκκλησία της Ελλάδος, ως ο αρχαιότερος φορέας ανθρωπιστικού έργου στη χώρα, μας υποστηρίζει με το τεράστιο δίκτυο των εθελοντών που συσπειρώνει και με την πολύτιμη εμπειρία που έχει συγκεντρώσει από το μεγάλο κοινωνικό της έργο έως σήμερα.

Με «φρέσκια» ματιά και πρωτοποριακές ιδέες, με σύγχρονη, τεχνοκρατική παιδεία, αλλά και κοινωνική ευαισθησία, συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας νέας αντίληψης για τον ανθρωπισμό.

Τον ανθρωπισμό ως μια τεράστια αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας καλούμε να μας γνωρίσετε και να γίνετε συμμέτοχοι στο όραμά μας για έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο αρμονικό, πιο χαρούμενο, για εμάς και τα παιδιά μας. Σας καλούμε να αγκαλιάσετε μαζί μας τον κόσμο!

Το έργο

Ο μη-κυβερνητικός οργανισμός "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι η «άμεση δράση» του ανθρωπισμού στην Ελλάδα.


Με δύναμη, ταχύτητα και αλτρουϊσμό, υλοποιεί ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό έργο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας νέας αντίληψης για τον ανθρωπισμό. Τον ανθρωπισμό ως  μια τεράστια αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.Δράσεις


Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Μ.Κ.Ο. της Εκκλησίας της Ελλάδος και της αεροπορικής εταιρείας Aegean με σκοπό την υποστήριξη του πολύπλευρου κοινωνικού έργου της «Αλληλεγγύης» εντός και εκτός της χώρας. Το μνημόνιο υπέγραψαν στα κεντρικά γραφεία της «Αλληλεγγύης», ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ηellenic Seaways κ. Γεράσιμος Στρίντζης, ο Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Βασίλειος Κάτσαρης και ο Γενικός Διευθυντής της Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη» κ. Δημήτριος Φουρλεμάδης, παρουσία στελεχών και των δύο πλευρών. Το μνημόνιο συνεργασίας αποτελεί την επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη» και της Aegean, που έχουν ως στόχο την ανάληψη επιπλέον πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.


Διήμερη εκδρομή του Οικοτροφείου «15 ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» της Μ.Κ.Ο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Οι ένοικοι και το προσωπικό διέμειναν σε παραθαλάσσια ξενοδοχεία, τα οποία και ευχαριστούμε για την θερμή υποδοχή και φιλοξενία, απόλαυσαν τα γεύματα τους σε τοπικές ταβέρνες και περιηγήθηκαν στον κατάφυτο «Πευκιά» αλλά και στην υπέροχη παραλία του Ξυλοκάστρου.

Το Κέντρο Ημέρας Αργοστολίου της Μ.Κ.Ο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» διοργάνωσε  σε συνεργασία  με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δήμου Σάμης «Ο ΑΙΓΙΑΛΟΣ» ομιλία με θέμα: «Ναρκωτικά-Νεανική Παραβατικότητα και Κατάθλιψη Εφήβων». Στην ομιλία οι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του κέντρου ανέπτυξαν θέματα που προβληματίζουν την τοπική κοινωνία. Έγινε αναφορά στα αίτια και στους τρόπους θεραπείας των ναρκωτικών, στα αίτια, τα είδη της νεανικής παραβατικότητας και τους τρόπους αντιμετώπισής της, καθώς και στην συμπτωματολογία και τους τρόπους αντιμετώπισης της κατάθλιψης στην εφηβεία. Σκοπός της ομιλίας ήταν να προσφερθεί μια ολοκληρωμένη ενημέρωση στα παραπάνω θέματα με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας πάνω σε ζητήματα που αφορούν τους νέους ανθρώπους.